Home » News » ศาลสั่ง’เสี่ยปุ้มปุ้ย’แพ้คดี ต้องแบ่งสมบัติในกงสีให้พี่น้อง

ศาลสั่ง’เสี่ยปุ้มปุ้ย’แพ้คดี ต้องแบ่งสมบัติในกงสีให้พี่น้อง

ศาลแพ่งธนบุรี สั่ง“สุรินทร์ โตทับเที่ยง”เสี่ยปลากระป๋อง”ปุ้มปุ้ย”แบ่งทรัพย์สินในกงสี “หุ้น 21บริษัท-ที่ดิน 31แปลง” คืนให้”9พี่น้อง” หลังถือแทนสินทรัพย์ของครอบครัว เมื่อวันที่ 21 มี.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลแพ่งธนบุรี ได้นัดฟังคำพิพากษา คดีหมายเลขดำที่ พ.2264/2559 สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2560 โจทก์ทั้ง 9 ซึ่งนำโดย นายสุธรรม โตทับเที่ยง และพี่น้องอีก 8 คน

ประกอบด้วย นางจุรีย์ โตทับเที่ยง นางจุฬา หวังศิริเลศ นางจุรัตน์ มะนะสุทธิ์ นายสลิล โตทับเที่ยง น.ส.สุนีย์ โตทับเที่ยง น.ส.ศิริพร โตทับเที่ยง นางบุษราคัม สินสุข รับมอบอำนาจจาก นางสุภัทรา สินสุข (เสียชีวิตแล้ว) และนายไกลลาภ โตทับเที่ยง ได้ยื่นฟ้อง นายสุรินทร์ โตทับเที่ยง จำเลยที่ 1 กับพวกรวม 6 คน ได้แก่ นางอุทัยวรรณ โตทับเที่ยง จำเลยที่ 1 น.ส.ขิมพริ้ง โตทับเที่ยง จำเลยที่ 2  นายไกรสิน โตทับเที่ยง จำเลยที่ 3  น.ส.กรพินธุ์ โตทับเที่ยง จำเลยที่ 4  นายไกรฤทธิ์ โตทับเที่ยง จำเลยที่ 5 และ นางธัญยาธร โตทับเที่ยง จำเลยที่ 6  โดยโจทก์ทั้ง 9 ได้ยื่นฟ้องขอแบ่งทรัพย์สินในกงสี หรือทรัพย์ของครอบครัวที่ทำมาหากินร่วมกัน ศาลพิจารณาแล้วได้พิพากษาตัดสินให้ นายสุรินทร์ โตทับเที่ยง จำเลยที่ 1 และพวกคือจำเลยที่ 2-6 ที่ถือแทนสินทรัพย์ของครอบครัว ประกอบด้วย หุ้นใน 21 บริษัท และที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ถือแทนพี่น้องทั้ง 10 คน รวมจำเลยที่ 1 ด้วย นำแบ่งให้โจทก์ทั้ง 9 และให้จำเลย 1 ส่วน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews