Home » Health News » สกัดกั้นเยาวชนสู่วงจรการพนัน

สกัดกั้นเยาวชนสู่วงจรการพนัน

เพื่อให้เยาวชน ครอบครัว และสังคม ตระหนักถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่ธุรกิจการพนันออนไลน์ทั้งจากต่างประเทศและในประเทศขยายตัวอย่างรวดเร็วในยุคดิจิตอล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.) จึงร่วมกับมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน จัดเสวนาหัวข้อ “เยาวชนจะอยู่อย่างไรในสังคมนิยมเสี่ยง (พนัน)?” เมื่อไม่นานนี้

อาจารย์ มานพ แย้มอุทัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. กล่าวว่า ธุรกิจการพนันก้าวล้ำมากในโลกออนไลน์ โดยมีการพนันให้เลือกเล่นหลายอย่าง ทั้งบ่อน-บอลออนไลน์ ทำให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงง่ายและตลอดเวลา แถมยังมีโปรโมชั่นอีกสารพัด อีกทั้งเด็กไทยอยากรวยเร็ว ทำให้เล่นการพนันออนไลน์มากขึ้น จึงเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนควรช่วยกันปกป้องดูแลเด็กและเยาวชนไม่ให้เข้ามาเป็นนักพนันหน้าใหม่ นายฉันทวิชช์ ธนะเสวี เต๋อ นักแสดงและนักเขียนบทชื่อดัง ให้ความเห็นว่า การพนันเข้าถึงเยาวชนมากขึ้นและส่งผลรุนแรงกว่าผู้ใหญ่ เพราะส่วนใหญ่ยังไม่มีวิจารณญาณที่ดีพอ ใช้เงินเกินตัวทั้งที่ยังต้องขอเงินจากพ่อแม่ จึงมีโอกาสสูงมากที่จะหันไปทำสิ่งผิดกฎหมาย อื่นๆ เพื่อหาเงินมาเล่นหรือใช้หนี้พนัน ถ้าการพนันเปรียบเหมือนเชื้อไวรัส วัคซีนที่จะป้องกันได้คือความรักจากคนในครอบครัวและเพื่อน ควรคบเพื่อนที่ดีๆ และคอยดูแลกันให้ดี. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth